Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Veľvyslanec842 SGWaAP
0.408veľvyslanec80646 SGWaAP
0.465veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.516Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.523generálny_konzul2300 SGWaAP
0.576holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.597Excelencia1615 SGWaAP
0.604konzulka1201 SGWaAP
0.610veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.612apoštolský_nuncius6689 SGWaAP
0.634poverovacia_listina2464 SGWaAP
0.641Prezident14470 SGWaAP
0.654Minister5490 SGWaAP
0.662Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.663Delegácia643 SGWaAP