Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.069veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.242Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.248nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.303veľkomoravské2959 SGWaAP
0.335veľkomoravský3483 SGWaAP
0.355uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.376veľkomoravská4059 SGWaAP
0.399franská_ríša1389 SGWaAP
0.404byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.421rímska_ríša10411 SGWaAP
0.422avarská912 SGWaAP
0.437Arpádovci1890 SGWaAP
0.442kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.445Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.445raný_stredovek2183 SGWaAP
0.449rímske_impérium1379 SGWaAP
0.456Byzancia5289 SGWaAP
0.458Franský_ríša989 SGWaAP
0.474christianizácia851 SGWaAP
0.483včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.491Pribinovo1224 SGWaAP
0.494Uhorsko90302 SGWaAP
0.498Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.500slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.504germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.504kristianizácia688 SGWaAP
0.505hradisko17987 SGWaAP
0.510Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.511Přemyslovci929 SGWaAP
0.511franská1070 SGWaAP
0.512vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.514veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.514Svätopluk24420 SGWaAP
0.521slovanské_hradisko1243 SGWaAP