Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Večnosť868 SGWaAP
0.537Temnota1378 SGWaAP
0.557Večný5503 SGWaAP
0.568večnosť56488 SGWaAP
0.577temnota44014 SGWaAP
0.584Láska3257 SGWaAP
0.595Bytie2036 SGWaAP
0.596Absolútno1206 SGWaAP
0.596ničota7845 SGWaAP
0.605nekonečnosť4887 SGWaAP
0.617Božský12716 SGWaAP
0.618Stvorenie4683 SGWaAP
0.627Nebo985 SGWaAP
0.627Múdrosť2109 SGWaAP
0.629Kozmický666 SGWaAP
0.634Nesmrteľný1138 SGWaAP
0.642Milosť2323 SGWaAP
0.642Pozemský615 SGWaAP
0.643Svetlo1010 SGWaAP
0.648večný97980 SGWaAP
0.649Milovaný1933 SGWaAP
0.649Bohyňa1979 SGWaAP
0.651Smrť13706 SGWaAP
0.651Nebeský5226 SGWaAP