Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.304Šrobár3298 SGWaAP
0.475Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.485Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.492národovec10698 SGWaAP
0.509Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.512HSĽS7376 SGWaAP
0.521ľudák3807 SGWaAP
0.521Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.527Hodža9730 SGWaAP
0.536Husák14245 SGWaAP
0.546hlasista1119 SGWaAP
0.554Dérer5393 SGWaAP
0.561Hurban15758 SGWaAP
0.563Štúr34337 SGWaAP
0.566Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.573Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.573povereník3853 SGWaAP
0.574davista1019 SGWaAP