Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.182Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.295Biľak4031 SGWaAP
0.340Husák14245 SGWaAP
0.372Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.447komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.451KSČ23660 SGWaAP
0.487Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.508Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.514Gottwald7208 SGWaAP
0.515komunistický36634 SGWaAP
0.521ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.525Stalinov3358 SGWaAP
0.527Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.529normalizátor1326 SGWaAP