Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.182Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.373Biľak4031 SGWaAP
0.418komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.437Husák14245 SGWaAP
0.464Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.501KSČ23660 SGWaAP
0.531Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.534komunistický36634 SGWaAP
0.554Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.556normalizátor1326 SGWaAP
0.567komunista120716 SGWaAP
0.584Gottwald7208 SGWaAP
0.585KSS34967 SGWaAP
0.587Stalinov3358 SGWaAP
0.591prednovembrový1057 SGWaAP
0.593ľudácky1786 SGWaAP
0.598eštebák6875 SGWaAP