Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Varšavský2311 SGWaAP
0.284varšavská3470 SGWaAP
0.555Varšava44700 SGWaAP
0.565varšavské1247 SGWaAP
0.596varšavský2953 SGWaAP
0.598pražská43866 SGWaAP
0.603Pražský7844 SGWaAP
0.605Ostravský1077 SGWaAP
0.623Postupimský609 SGWaAP
0.625sofijská468 SGWaAP
0.629postupimská723 SGWaAP
0.647Kyjevský1489 SGWaAP
0.655Mníchovský1428 SGWaAP
0.657Užhorodský811 SGWaAP
0.659Budapeštiansky832 SGWaAP
0.661krakovská1688 SGWaAP
0.661Belehradský763 SGWaAP
0.665moskovská12866 SGWaAP