Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.230valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.420generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.427členská_schôdza15028 SGWaAP
0.438Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.456Snem4156 SGWaAP
0.457mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.459Členský_schôdza723 SGWaAP
0.476valné1095 SGWaAP
0.477Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.492ustanovujúce_valné941 SGWaAP
0.513mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.524zasadnutie250309 SGWaAP
0.534Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.535výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.536výročná_členská5038 SGWaAP
0.539zasadanie51971 SGWaAP
0.547Konferencia7980 SGWaAP
0.550valná_hromada1170 SGWaAP
0.556výročná_schôdza2963 SGWaAP
0.557Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.563plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.565ustanovujúce2537 SGWaAP
0.567Prezídium6138 SGWaAP
0.567mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP