Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Valencia19442 SGWaAP
0.233Sevilla12630 SGWaAP
0.268Barcelona80974 SGWaAP
0.320Madrid48253 SGWaAP
0.329Lyon14857 SGWaAP
0.356Marseille12962 SGWaAP
0.360Porto16922 SGWaAP
0.374Neapol26478 SGWaAP
0.376San_Sebastian2378 SGWaAP
0.389Santiago11657 SGWaAP