Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Valaský6279 SGWaAP
0.192valaská5676 SGWaAP
0.270Polomka9427 SGWaAP
0.285Poniky6335 SGWaAP
0.299Šumiac6098 SGWaAP
0.302pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.305Pohronský_Polhora1563 SGWaAP
0.313čierny_Balog12426 SGWaAP
0.326Podkonice4253 SGWaAP
0.327Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.336Hrochoť6325 SGWaAP
0.358Ľubietová6926 SGWaAP
0.364Partizánsky_Ľupča1432 SGWaAP
0.368zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.371partizánska_Ľupča1528 SGWaAP
0.374Brezno100256 SGWaAP
0.376Hriňová18682 SGWaAP
0.383Riečka2016 SGWaAP
0.389detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.390Janova_Lehota2631 SGWaAP
0.396liptovská_Osada1736 SGWaAP
0.398Čierny_Balog1280 SGWaAP
0.399Tisovec26055 SGWaAP
0.400Dubový12619 SGWaAP
0.402Kokava10371 SGWaAP
0.403Ľupča17806 SGWaAP
0.403Dúbrava4035 SGWaAP
0.408Rimavica7788 SGWaAP
0.428Polhora7127 SGWaAP