Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vajnory22004 SGWaAP
0.288Vrakuňa22843 SGWaAP
0.296Rača63075 SGWaAP
0.328Karlova_ves23659 SGWaAP
0.328Jarovce11422 SGWaAP
0.333Rusovce21239 SGWaAP
0.347Lamač22763 SGWaAP
0.350Prievoz2272 SGWaAP
0.353Petržalka146042 SGWaAP
0.366záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.392Stupava35766 SGWaAP
0.411Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.416Ružinov79686 SGWaAP
0.419Dúbravka42289 SGWaAP
0.421podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.442Trnávka12102 SGWaAP
0.446Rovinka3588 SGWaAP
0.451prievoz4232 SGWaAP
0.454záhorská_ves4338 SGWaAP