Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vajnorský6517 SGWaAP
0.097vajnorská7108 SGWaAP
0.367račianska6845 SGWaAP
0.389Račiansky6733 SGWaAP
0.448ivanská1179 SGWaAP
0.449Ružinovský2991 SGWaAP
0.455kopčianska1655 SGWaAP
0.455bajkalská5077 SGWaAP
0.461Prievoz2272 SGWaAP
0.469Ivanský997 SGWaAP
0.470Kopčiansky1510 SGWaAP
0.470riazanská1020 SGWaAP
0.472Záhradnícky3483 SGWaAP
0.473Bajkalský4947 SGWaAP
0.483Vrakunský604 SGWaAP