Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.437Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.445Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.465Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.497primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.499Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.501Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.507Dostojevský_rad2732 SGWaAP
0.508župné_námestie1291 SGWaAP
0.513Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.515nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.515dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.526Pribinova9031 SGWaAP
0.530Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.532michalská3431 SGWaAP
0.535Župný_námestie1498 SGWaAP
0.541Kapucínsky1093 SGWaAP