Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Vajanský19332 SGWaAP
0.311Rázus4504 SGWaAP
0.329Škultéty16547 SGWaAP
0.338Francisci6950 SGWaAP
0.338Štúrova23271 SGWaAP
0.369Novomeský10963 SGWaAP
0.386Hollý31067 SGWaAP
0.386Vansová3638 SGWaAP
0.390Kuzmány8759 SGWaAP
0.399Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.401Jesenský24036 SGWaAP
0.408Podjavorinská3396 SGWaAP
0.414Jilemnický6941 SGWaAP
0.421Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.422Hodžova2961 SGWaAP