Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000VOSR2329 SGWaAP
0.291októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.307októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.442Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.453boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.527Lenin23668 SGWaAP
0.547Stalinova3861 SGWaAP
0.558komunizmus85978 SGWaAP
0.559ZSSR57329 SGWaAP
0.560Stalin32834 SGWaAP
0.572boľševik14514 SGWaAP
0.589perestrojka3683 SGWaAP
0.595sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.597povstanie74043 SGWaAP
0.598nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.599zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.603komunista120716 SGWaAP
0.606Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.606rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.612SNP95752 SGWaAP
0.614kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.616diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.616prevrat40268 SGWaAP
0.616Pražský_jar3653 SGWaAP
0.617fašizmus43617 SGWaAP
0.617komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.619Stalinov3358 SGWaAP
0.620revolúcia158240 SGWaAP
0.622sovietsky55684 SGWaAP
0.623komunistická80095 SGWaAP
0.624Leninova2880 SGWaAP
0.628vlastenecká7680 SGWaAP
0.630cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.632komunistický36634 SGWaAP
0.633nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.633Stalinovo946 SGWaAP
0.634socializmus107795 SGWaAP
0.635cárizmus577 SGWaAP
0.635boľševický4033 SGWaAP
0.638sovietska44297 SGWaAP
0.643internacionála2983 SGWaAP
0.643boľševická3900 SGWaAP
0.644okupácia28497 SGWaAP