Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000VOSR2329 SGWaAP
0.291októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.307októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.442Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.453boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.527Lenin23668 SGWaAP
0.547Stalinova3861 SGWaAP
0.558komunizmus85978 SGWaAP
0.559ZSSR57329 SGWaAP
0.560Stalin32834 SGWaAP
0.572boľševik14514 SGWaAP
0.589perestrojka3683 SGWaAP
0.595sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.597povstanie74043 SGWaAP
0.598nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.599zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.603komunista120716 SGWaAP
0.606Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.606rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.612SNP95752 SGWaAP
0.614kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.616diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.616prevrat40268 SGWaAP
0.616Pražský_jar3653 SGWaAP