Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Všemohúci8611 SGWaAP
0.203všemohúci10916 SGWaAP
0.247Boh1407708 SGWaAP
0.293Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.296stvoriteľ26133 SGWaAP
0.330Pán39835 SGWaAP
0.365Hospodin53894 SGWaAP
0.366Otec142091 SGWaAP
0.372dobrotivý6652 SGWaAP
0.374nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.390Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.404prozreteľnosť5441 SGWaAP
0.414Syn35038 SGWaAP
0.423Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.426božiť2233 SGWaAP
0.428boží175585 SGWaAP
0.428Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.430Trojjediný1016 SGWaAP
0.431Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.437boh268574 SGWaAP
0.446vzývať11680 SGWaAP
0.449trojjediný_Boh2305 SGWaAP