Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Výstava5611 SGWaAP
0.336výstava660573 SGWaAP
0.344Vernisáž1332 SGWaAP
0.355vernisáž_výstava17291 SGWaAP
0.443Galéria37597 SGWaAP
0.485putovná_výstava6069 SGWaAP
0.488vernisáž37925 SGWaAP
0.506výstavka9273 SGWaAP
0.513Výstavný_sieň803 SGWaAP
0.558Tvorivý_dielňa2530 SGWaAP
0.561výstavná_sieň7680 SGWaAP
0.568Výstavný1282 SGWaAP
0.575Výtvarný1519 SGWaAP
0.577Prezentácia3972 SGWaAP
0.586fotovýstava1049 SGWaAP
0.597Kresba850 SGWaAP
0.607Prehliadka2740 SGWaAP
0.608Múzeum36161 SGWaAP
0.615Dielňa631 SGWaAP
0.617kurátorská_koncepcia582 SGWaAP
0.619Expozícia1286 SGWaAP
0.620Remeselný735 SGWaAP
0.628Prednáška2755 SGWaAP
0.630Slávnosť3782 SGWaAP