Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.346Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.382prezídium22710 SGWaAP
0.389revízna_komisia6173 SGWaAP
0.394výbor390776 SGWaAP
0.399valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.408Prezídium6138 SGWaAP
0.417Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.430Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.460dozorná_rada46275 SGWaAP
0.470predstavenstvo119991 SGWaAP
0.474predseda1053539 SGWaAP
0.476VV18759 SGWaAP
0.477Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.482generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.485členská_schôdza15028 SGWaAP
0.486VV_SFZ1332 SGWaAP
0.529disciplinárna_komisia15085 SGWaAP
0.532zasadnutie250309 SGWaAP
0.533Členský_schôdza723 SGWaAP
0.538Republikový2821 SGWaAP
0.540VV_ObFZ1946 SGWaAP
0.542VV_SZĽH772 SGWaAP
0.544exekutíva13754 SGWaAP
0.549generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP