Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Výchova3162 SGWaAP
0.376výchova341111 SGWaAP
0.485Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.546Vyučovanie763 SGWaAP
0.547multikultúrna_výchova3579 SGWaAP
0.552Vzdelávací3842 SGWaAP
0.557Výchovný1124 SGWaAP
0.577Telesný778 SGWaAP
0.584Rozvíjanie702 SGWaAP
0.585Psychológia1152 SGWaAP
0.597edukácia16978 SGWaAP
0.598Škola37765 SGWaAP
0.600environmentálna_výchova11833 SGWaAP
0.608Náboženský2045 SGWaAP
0.611Učebný1513 SGWaAP
0.613Literatúra3610 SGWaAP
0.613Výučba841 SGWaAP
0.614Etický3015 SGWaAP
0.617Téma4695 SGWaAP
0.620Pedagogika1249 SGWaAP
0.623Tvorivosť487 SGWaAP
0.624Edukačný661 SGWaAP
0.624Spolupráca1968 SGWaAP
0.624Rozvoj2153 SGWaAP