Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Východný_Timor979 SGWaAP
0.306východný_Timor1189 SGWaAP
0.387stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.390Somálsko11343 SGWaAP
0.394Burundi2863 SGWaAP
0.396Sudán12918 SGWaAP
0.402Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.426Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.430Eritrea3373 SGWaAP
0.438Nikaragua4345 SGWaAP
0.438Rwanda9117 SGWaAP
0.442Angola7602 SGWaAP
0.450Mozambik3950 SGWaAP
0.451Líbya33086 SGWaAP
0.457Libéria3631 SGWaAP
0.460Džibutsko506 SGWaAP
0.461južný_Sudán4456 SGWaAP
0.462Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.464Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.478Zimbabwe9492 SGWaAP
0.480konžská_demokratická938 SGWaAP
0.480Irak125153 SGWaAP
0.483Mjanmarsko5502 SGWaAP
0.484Jemen11879 SGWaAP