Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Východný7278 SGWaAP
0.355Západný9325 SGWaAP
0.418východné92359 SGWaAP
0.494severovýchodné5160 SGWaAP
0.507juhovýchodné3561 SGWaAP
0.522východný53025 SGWaAP
0.539severné42086 SGWaAP
0.545západné53526 SGWaAP
0.548južné48271 SGWaAP
0.563Východná25565 SGWaAP
0.564juhovýchodná17288 SGWaAP
0.566Južný20848 SGWaAP
0.576východná171947 SGWaAP
0.578severný55249 SGWaAP
0.593juhozápadné6460 SGWaAP
0.594severovýchodná10384 SGWaAP
0.598severovýchod20608 SGWaAP
0.600severozápadné4178 SGWaAP
0.616severovýchodný5453 SGWaAP
0.620severozápadná10658 SGWaAP
0.635pohraničie11475 SGWaAP
0.636východ305307 SGWaAP
0.639juhovýchod18285 SGWaAP
0.639Podkarpatský785 SGWaAP
0.640Severozápadný575 SGWaAP
0.640južný51916 SGWaAP
0.641Východ23978 SGWaAP
0.643sever171324 SGWaAP
0.644západná219442 SGWaAP
0.647Juhovýchodný707 SGWaAP
0.647Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.648zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.648Balkán29654 SGWaAP
0.649Severný6129 SGWaAP
0.649Pobaltský491 SGWaAP
0.652severozápadný5927 SGWaAP
0.655severná107448 SGWaAP
0.656juh178348 SGWaAP
0.658Spiš60889 SGWaAP
0.667Poľsko370602 SGWaAP
0.667južná128756 SGWaAP
0.668Stredný48369 SGWaAP
0.669juhozápadná10446 SGWaAP
0.670severozápad17802 SGWaAP
0.676Rakúsko17155 SGWaAP
0.682juhozápad20237 SGWaAP