Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Východná25565 SGWaAP
0.495východná171947 SGWaAP
0.526západná219442 SGWaAP
0.548Západný9325 SGWaAP
0.556juhovýchodná17288 SGWaAP
0.563Východný7278 SGWaAP
0.582Stredný48369 SGWaAP
0.591Južný20848 SGWaAP
0.607severná107448 SGWaAP
0.630južná128756 SGWaAP
0.645bukovina2170 SGWaAP
0.648severozápadná10658 SGWaAP
0.650severovýchodná10384 SGWaAP
0.657Ázia109083 SGWaAP
0.658Bukovina2151 SGWaAP
0.659Poľana23831 SGWaAP
0.667Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.673východný53025 SGWaAP
0.679Kaukaz12277 SGWaAP
0.683Juhovýchodný707 SGWaAP
0.695Balkán29654 SGWaAP
0.695Balkánsky801 SGWaAP