Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Východ23978 SGWaAP
0.349Západ59770 SGWaAP
0.365východ305307 SGWaAP
0.426západ240590 SGWaAP
0.497Juh14510 SGWaAP
0.510Sever25077 SGWaAP
0.623juh178348 SGWaAP
0.623Stred11957 SGWaAP
0.633východné92359 SGWaAP
0.641Východný7278 SGWaAP
0.646východná171947 SGWaAP
0.649Ďaleký625 SGWaAP
0.663západná219442 SGWaAP
0.664Západný9325 SGWaAP
0.665sever171324 SGWaAP
0.675ďaleký_východ6573 SGWaAP
0.675juhovýchod18285 SGWaAP
0.676Balkán29654 SGWaAP
0.677východný53025 SGWaAP
0.681Južný20848 SGWaAP
0.687Zemplín26664 SGWaAP
0.691Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.693Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.697jv7625 SGWaAP
0.705Východná25565 SGWaAP
0.706Severozápad868 SGWaAP
0.707západné53526 SGWaAP
0.709severozápad17802 SGWaAP
0.711Juhovýchod473 SGWaAP
0.724Blízky5130 SGWaAP
0.725Blízky_východ36508 SGWaAP
0.730Sídlisko6588 SGWaAP
0.731Stredný48369 SGWaAP
0.748západný97701 SGWaAP
0.748Juhozápad591 SGWaAP
0.749severovýchod20608 SGWaAP
0.751Ukrajina298992 SGWaAP
0.754Považie17937 SGWaAP
0.754Juhovýchodný707 SGWaAP
0.754juhozápad20237 SGWaAP
0.756Ázia109083 SGWaAP
0.758Orient4084 SGWaAP
0.759Spiš60889 SGWaAP
0.760južný51916 SGWaAP