Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Výbor_NR2924 SGWaAP
0.280parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.430Výbor25031 SGWaAP
0.499Osobitný_kontrolný616 SGWaAP
0.499nezlučiteľnosť_funkcia3459 SGWaAP
0.503ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.510Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.529podpredseda196986 SGWaAP
0.539podvýbor1519 SGWaAP
0.547štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.549NR_SR150980 SGWaAP
0.569výbor390776 SGWaAP
0.570vicepremiér18323 SGWaAP
0.577mandátový2721 SGWaAP
0.580štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.588gestorský_výbor3064 SGWaAP
0.588podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.599Rudolf_Chmel2622 SGWaAP
0.603brannobezpečnostný_výbor1016 SGWaAP
0.607minister948408 SGWaAP
0.613Rudolf_Chmelo1182 SGWaAP
0.618Miroslav_Číž1282 SGWaAP