Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Výbor25031 SGWaAP
0.290výbor390776 SGWaAP
0.368podvýbor1519 SGWaAP
0.430Výbor_NR2924 SGWaAP
0.450parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.481Poradný961 SGWaAP
0.517komisia854487 SGWaAP
0.544Parlamentný_zhromaždenie1663 SGWaAP
0.547Komisia26703 SGWaAP
0.559gestorský_výbor3064 SGWaAP
0.559parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.560Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.570komisár65708 SGWaAP
0.570Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.582Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.584Rada1801 SGWaAP
0.589podpredseda196986 SGWaAP
0.595spravodajca31790 SGWaAP
0.599spolupredseda1499 SGWaAP
0.606generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.611Ministerský556 SGWaAP
0.614Konferencia7980 SGWaAP
0.618zasadnutie250309 SGWaAP
0.618poradný10690 SGWaAP
0.618Delegácia643 SGWaAP