Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Víťazný3543 SGWaAP
0.565Víťazstvo2393 SGWaAP
0.647víťazná54280 SGWaAP
0.664Triumf797 SGWaAP
0.675víťazný119319 SGWaAP
0.690Februárový804 SGWaAP
0.696Víťaz8527 SGWaAP
0.700Pomník1091 SGWaAP
0.706Bronzový1479 SGWaAP
0.712Výročie1532 SGWaAP
0.714Revolúcia1512 SGWaAP
0.721víťazné14632 SGWaAP
0.725Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.725Finálový651 SGWaAP
0.728pamätný27831 SGWaAP
0.729Február2585 SGWaAP
0.729Slávnostný4976 SGWaAP
0.730Spomienkový826 SGWaAP
0.741Vojnový623 SGWaAP
0.746Bitka2353 SGWaAP
0.749šesťdesiate1758 SGWaAP
0.750Súťaž4139 SGWaAP
0.750októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.750Prehra1626 SGWaAP