Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Uznesenie6035 SGWaAP
0.246uznesenie228948 SGWaAP
0.529Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.532Rozhodnutie3826 SGWaAP
0.547Rokovací_poriadok1783 SGWaAP
0.548Zápisnica1286 SGWaAP
0.553Stanovisko1983 SGWaAP
0.564MsZ50628 SGWaAP
0.573Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.577Rozsudok2764 SGWaAP
0.581obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.590napadnuté_uznesenie4907 SGWaAP
0.599všeobecne_záväzné34493 SGWaAP
0.611nález_Ústavný5129 SGWaAP
0.618MsR3196 SGWaAP
0.619nadobudnúť_právoplatnosť6940 SGWaAP
0.627odôvodnenie62613 SGWaAP