Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Uzbekistan9592 SGWaAP
0.190Tadžikistan5042 SGWaAP
0.230Kazachstan27404 SGWaAP
0.232Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.245Kirgizsko6975 SGWaAP
0.260Turkménsko3519 SGWaAP
0.292Gruzínsko36146 SGWaAP
0.301Arménsko15050 SGWaAP
0.307Moldavsko17226 SGWaAP
0.331Alžírsko13945 SGWaAP
0.347Pakistan36417 SGWaAP
0.351Bielorusko57873 SGWaAP
0.364Irán91996 SGWaAP
0.370Mongolsko11337 SGWaAP
0.374Sudán12918 SGWaAP
0.376Mjanmarsko5502 SGWaAP
0.383Angola7602 SGWaAP
0.393Turecko161488 SGWaAP
0.399Vietnam39128 SGWaAP
0.402Laos4809 SGWaAP
0.403Malajzia19454 SGWaAP
0.405Jordánsko14105 SGWaAP
0.407Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.417Saudský_Arábia27261 SGWaAP
0.418Albánsko25340 SGWaAP
0.422Kuvajt11323 SGWaAP
0.424Etiópia14068 SGWaAP
0.424India148157 SGWaAP
0.425Maroko23932 SGWaAP
0.434Eritrea3373 SGWaAP
0.434Libanon22686 SGWaAP
0.443Senegal5734 SGWaAP
0.446Katar12282 SGWaAP
0.448Indonézia27622 SGWaAP
0.449Ukrajina298992 SGWaAP
0.451Macedónsko27312 SGWaAP
0.453Čína313297 SGWaAP
0.454Venezuela24056 SGWaAP
0.456Bangladéš8243 SGWaAP
0.456Mozambik3950 SGWaAP
0.457stredoázijská2241 SGWaAP
0.461emirát14257 SGWaAP
0.461Rusko609061 SGWaAP
0.461Tunisko20811 SGWaAP
0.464Spojený_arabský9008 SGWaAP
0.465Nigéria18023 SGWaAP