Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Utečenec893 SGWaAP
0.482Migrant459 SGWaAP
0.576utečenec119902 SGWaAP
0.623Vojak1835 SGWaAP
0.645Cudzinec1005 SGWaAP
0.663Minister5490 SGWaAP
0.664sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.673migrant70022 SGWaAP
0.675Zranený410 SGWaAP
0.677Väzeň601 SGWaAP
0.681Krajina10838 SGWaAP
0.681nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.686Podozrivý425 SGWaAP
0.689Premiér2772 SGWaAP
0.695Chudobný693 SGWaAP
0.700utečenecký902 SGWaAP
0.701ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.710Obeť1700 SGWaAP
0.710ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.717Ukradnutý584 SGWaAP