Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Uruguaj10332 SGWaAP
0.178Argentína52043 SGWaAP
0.195Paraguaj9416 SGWaAP
0.206Kostarika9099 SGWaAP
0.213Brazília94977 SGWaAP
0.236Honduras6275 SGWaAP
0.241Čile18997 SGWaAP
0.269Ekvádor10989 SGWaAP
0.272Kolumbia22960 SGWaAP
0.304Chile12490 SGWaAP
0.305Kamerun7906 SGWaAP
0.310Senegal5734 SGWaAP
0.323Ghana8280 SGWaAP
0.324pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.324Bolívia11310 SGWaAP
0.327Peru21613 SGWaAP
0.340Salvádor1683 SGWaAP
0.341pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.348Mexiko78990 SGWaAP
0.374Španielsko207032 SGWaAP
0.376Portugalsko79466 SGWaAP
0.380Angola7602 SGWaAP
0.386Panama9531 SGWaAP
0.387Alžírsko13945 SGWaAP
0.396Venezuela24056 SGWaAP
0.397juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.405Nikaragua4345 SGWaAP
0.407Guatemala7579 SGWaAP
0.407Mozambik3950 SGWaAP
0.420Nigéria18023 SGWaAP
0.423Tobago1973 SGWaAP
0.435Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.446Pobrežie_Slonovina2103 SGWaAP
0.448Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.448Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.450Kanada153866 SGWaAP
0.451Togo3063 SGWaAP
0.451Burkina921 SGWaAP
0.453Benin2442 SGWaAP
0.456Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.456Dominikánsky_republika3871 SGWaAP
0.459Gambia1545 SGWaAP
0.462Maroko23932 SGWaAP
0.463Malajzia19454 SGWaAP
0.465Taliansko310649 SGWaAP
0.465dominikánska_republika3455 SGWaAP