Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Upravený1249 SGWaAP
0.483Úprava5079 SGWaAP
0.509Schválený1784 SGWaAP
0.542Čerpanie755 SGWaAP
0.545Bežný4804 SGWaAP
0.563Rozpočet1769 SGWaAP
0.586Pridaný2336 SGWaAP
0.593Výdavok1815 SGWaAP
0.628Vlastný10052 SGWaAP
0.634Ostatný6760 SGWaAP
0.645upravený95766 SGWaAP
0.647Plnenie1710 SGWaAP
0.650Celkový10158 SGWaAP
0.652Navrhovaný2343 SGWaAP
0.655Príjem2017 SGWaAP
0.657Položka2040 SGWaAP
0.659Ročný5486 SGWaAP
0.661Rozpočtový1349 SGWaAP
0.667Výsledný1335 SGWaAP
0.667Skutočnosť3618 SGWaAP
0.668upravené42894 SGWaAP
0.669Kapitálový916 SGWaAP
0.674Ukazovateľ1848 SGWaAP
0.681Vysvetlivka681 SGWaAP
0.681Prvok2544 SGWaAP