Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Uplatňovanie402 SGWaAP
0.532Implementácia1215 SGWaAP
0.601Problematika1944 SGWaAP
0.613Vyučovanie763 SGWaAP
0.617Posúdenie647 SGWaAP
0.618Definovanie485 SGWaAP
0.624Inštitucionálny636 SGWaAP
0.629Legislatíva800 SGWaAP
0.629Špecifický1103 SGWaAP
0.640Vybraný4386 SGWaAP
0.641Využitie3638 SGWaAP
0.645Stanovenie505 SGWaAP
0.647Teoretický811 SGWaAP
0.653Spôsobilosť473 SGWaAP
0.655Posudzovanie531 SGWaAP
0.656Zavedenie787 SGWaAP
0.657Prínos744 SGWaAP
0.660Formálny604 SGWaAP
0.661Kvalitatívny703 SGWaAP
0.662Metóda7160 SGWaAP
0.665Zlepšovanie412 SGWaAP