Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Umenie10218 SGWaAP
0.506umenie516213 SGWaAP
0.511Kultúra10299 SGWaAP
0.541Umelecký5113 SGWaAP
0.560Veda8714 SGWaAP
0.572Výtvarný1519 SGWaAP
0.579Dejiny4638 SGWaAP
0.585Škola37765 SGWaAP
0.590Literatúra3610 SGWaAP
0.595Poézia2045 SGWaAP
0.600Filozofia1529 SGWaAP
0.603Dialóg3109 SGWaAP
0.611Prednáška2755 SGWaAP
0.615Hudba9984 SGWaAP
0.615výtvarné_umenie59572 SGWaAP
0.619Kreatívny2236 SGWaAP
0.638Portrét2919 SGWaAP
0.638Tanec4297 SGWaAP
0.643Tvorivý3791 SGWaAP
0.647Krása6921 SGWaAP
0.649výtvarná102471 SGWaAP
0.652Výchova3162 SGWaAP
0.653Čaro1031 SGWaAP
0.654História4950 SGWaAP
0.654Výstava5611 SGWaAP