Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Umelecký5113 SGWaAP
0.454Výtvarný1519 SGWaAP
0.483umelecká194018 SGWaAP
0.537umelecký137883 SGWaAP
0.541Umenie10218 SGWaAP
0.552Tvorivý3791 SGWaAP
0.574Kreatívny2236 SGWaAP
0.581výtvarný48729 SGWaAP
0.590umelecké_remeslo4734 SGWaAP
0.596Vernisáž1332 SGWaAP
0.606art17034 SGWaAP
0.608výtvarníctvo4508 SGWaAP
0.613Tanečný6683 SGWaAP
0.614umelecké47661 SGWaAP
0.621Kultúrny10836 SGWaAP
0.623Autorský1453 SGWaAP
0.623Hudobný6525 SGWaAP
0.624Literárny3542 SGWaAP
0.624literárno5554 SGWaAP
0.625výtvarné_umenie59572 SGWaAP
0.627umelecko4110 SGWaAP
0.629Dielňa631 SGWaAP
0.633výtvarná102471 SGWaAP
0.634výtvarné32731 SGWaAP
0.637art48555 SGWaAP