Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ukrajinský4865 SGWaAP
0.370ukrajinská63411 SGWaAP
0.379Ruský8602 SGWaAP
0.402ukrajinský71137 SGWaAP
0.462ukrajinské14529 SGWaAP
0.468kyjevský3671 SGWaAP
0.494Gruzínsky580 SGWaAP
0.497Rumunský1887 SGWaAP
0.516kyjevská3166 SGWaAP
0.517Kyjev52387 SGWaAP
0.522ruská234840 SGWaAP
0.532krymský2118 SGWaAP
0.535gruzínska7264 SGWaAP
0.548Kyjevský1489 SGWaAP
0.548Ukrajina298992 SGWaAP
0.564Srbský3064 SGWaAP
0.573čečenský6706 SGWaAP
0.576gruzínsky9366 SGWaAP
0.577ruský315966 SGWaAP