Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Uhorsko90302 SGWaAP
0.218uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.241habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.310Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.359uhorský26642 SGWaAP
0.368uhorská25662 SGWaAP
0.385uhorské7705 SGWaAP
0.401monarchia26468 SGWaAP
0.405uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.413habsburská2478 SGWaAP
0.442Habsburgovci8710 SGWaAP
0.452habsburské824 SGWaAP
0.452uhorsko565 SGWaAP
0.467mocnárstvo947 SGWaAP
0.469Arpádovci1890 SGWaAP
0.472uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.473Prešporok11865 SGWaAP
0.475cisárstvo5581 SGWaAP
0.477Uhorský5334 SGWaAP