Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Uhorský_snem801 SGWaAP
0.188uhorský_snem3548 SGWaAP
0.428krajinský_snem1302 SGWaAP
0.478stoličné741 SGWaAP
0.548uhorský26642 SGWaAP
0.565miestodržiteľská945 SGWaAP
0.566Pešť9953 SGWaAP
0.573snemový489 SGWaAP
0.575zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.582Prešporok11865 SGWaAP
0.594Budín8780 SGWaAP
0.596podžupan3090 SGWaAP
0.605ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.607župné3521 SGWaAP