Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Uhorský5334 SGWaAP
0.366uhorská25662 SGWaAP
0.423uhorský26642 SGWaAP
0.477Uhorsko90302 SGWaAP
0.500uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.526Arpádovci1890 SGWaAP
0.529Halič9814 SGWaAP
0.534uhorské7705 SGWaAP
0.542habsburská2478 SGWaAP
0.549uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.562habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.563Budín8780 SGWaAP
0.576Habsburský1841 SGWaAP
0.578Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.580uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.592Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.595habsburský3387 SGWaAP
0.600mocnárstvo947 SGWaAP
0.610Saský742 SGWaAP