Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Uherský_Hradište4107 SGWaAP
0.276Kroměříž3843 SGWaAP
0.305Jihlava8853 SGWaAP
0.322Hodonín9178 SGWaAP
0.336Zlín27250 SGWaAP
0.353Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.354Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.365Uherský_Brod2124 SGWaAP
0.382Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.398Olomouc30636 SGWaAP
0.408Karviná7132 SGWaAP