Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000US_Arma842 SGWaAP
0.478námorná_pechota2926 SGWaAP
0.516Bundeswehr1136 SGWaAP
0.525armádna7908 SGWaAP
0.534americké_námorníctvo1972 SGWaAP
0.544pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.555arma3907 SGWaAP
0.559armáda317169 SGWaAP
0.571vojenská243247 SGWaAP
0.572Arma5698 SGWaAP
0.577vojenské_letectvo3231 SGWaAP
0.588Pentagon10939 SGWaAP
0.592vojenské_námorníctvo2025 SGWaAP
0.599tank62199 SGWaAP