Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Užhorod11455 SGWaAP
0.292Ľvov8285 SGWaAP
0.476Budapešť133643 SGWaAP
0.483zakarpatská1754 SGWaAP
0.491Zakarpatský1500 SGWaAP
0.492Krakov33484 SGWaAP
0.512Varšava44700 SGWaAP