Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Učebnica587 SGWaAP
0.488Učebný1513 SGWaAP
0.489Dejepis1008 SGWaAP
0.493Prírodoveda507 SGWaAP
0.493Geografia1260 SGWaAP
0.503Didaktika556 SGWaAP
0.518Matematika508 SGWaAP
0.524Biológia1311 SGWaAP
0.552Učebný_osnova499 SGWaAP
0.562Osnova412 SGWaAP
0.568Publikácia412 SGWaAP
0.568Vyučovanie763 SGWaAP
0.570učebnica108680 SGWaAP
0.573Matematik594 SGWaAP
0.580SPN4635 SGWaAP
0.580Literatúra3610 SGWaAP
0.587metodická_príručka4361 SGWaAP
0.597Čítanka550 SGWaAP
0.602Vývin600 SGWaAP
0.608Pedagogika1249 SGWaAP
0.609Psychológia1152 SGWaAP
0.620vysokoškolská_učebnica3623 SGWaAP
0.622Teoretický811 SGWaAP
0.624Informatika2403 SGWaAP
0.630cvičebnica2227 SGWaAP