Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tvrdošín30468 SGWaAP
0.159Námestovo42951 SGWaAP
0.195Dolný_Kubín66834 SGWaAP
0.234Trstená32109 SGWaAP
0.314stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.329liptovský_Hrádok15612 SGWaAP
0.335dolný_Kubín5849 SGWaAP
0.336Bytča47389 SGWaAP
0.340liptovský_hrádok13793 SGWaAP
0.342Čadca176282 SGWaAP
0.342Kysucký_Nový18594 SGWaAP
0.345kysucké_Nový20209 SGWaAP
0.348Kežmarok92871 SGWaAP
0.349Sabinov44079 SGWaAP
0.355Nižná28778 SGWaAP
0.356považská_Bystrica65509 SGWaAP
0.359Likavka8869 SGWaAP
0.360Považský_Bystrica37177 SGWaAP
0.362liptovský_Mikuláš142214 SGWaAP
0.368Bardejov113057 SGWaAP