Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tvorivosť487 SGWaAP
0.496Tvorivý3791 SGWaAP
0.502Rozvíjanie702 SGWaAP
0.509Kreativita609 SGWaAP
0.562tvorivosť58760 SGWaAP
0.563Edukačný661 SGWaAP
0.584Motivácia1515 SGWaAP
0.597Kognitívny709 SGWaAP
0.608Myslenie582 SGWaAP
0.615tvorivá_dramatika1503 SGWaAP
0.615Vyučovanie763 SGWaAP
0.623Výchova3162 SGWaAP
0.625Vnímanie475 SGWaAP
0.637Tvorivý_dielňa2530 SGWaAP
0.643Inšpirácia1348 SGWaAP
0.650Edukácia465 SGWaAP
0.653Výtvarný1519 SGWaAP
0.661Emocionálny476 SGWaAP
0.668Emócia686 SGWaAP
0.669Zručnosť663 SGWaAP
0.669Rozvoj2153 SGWaAP
0.671Tematický863 SGWaAP
0.672Poézia2045 SGWaAP