Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tvorba5245 SGWaAP
0.583Vytváranie1197 SGWaAP
0.586Metodika1577 SGWaAP
0.617Vlastný10052 SGWaAP
0.621Spracovanie2969 SGWaAP
0.629Prezentácia3972 SGWaAP
0.633Analýza2643 SGWaAP
0.634Implementácia1215 SGWaAP
0.640Plánovanie1499 SGWaAP
0.641Umelecký5113 SGWaAP
0.644Autorský1453 SGWaAP
0.644Vypracovanie1337 SGWaAP
0.646Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.657Vývoj6627 SGWaAP
0.657Učebný1513 SGWaAP
0.658Personálny2813 SGWaAP
0.659Kultúra10299 SGWaAP
0.660tvorba915184 SGWaAP
0.663Rozvoj2153 SGWaAP
0.664Vznik2489 SGWaAP
0.664Aktivita8904 SGWaAP
0.665Projektový3005 SGWaAP
0.666Textový1836 SGWaAP
0.666Tvorivý3791 SGWaAP
0.673Systematický768 SGWaAP