Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Turkménsko3519 SGWaAP
0.245Tadžikistan5042 SGWaAP
0.260Uzbekistan9592 SGWaAP
0.290Kirgizsko6975 SGWaAP
0.303Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.311Kazachstan27404 SGWaAP
0.376Irán91996 SGWaAP
0.376Gruzínsko36146 SGWaAP
0.382Arménsko15050 SGWaAP
0.385Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.426stredoázijská2241 SGWaAP
0.427Mongolsko11337 SGWaAP
0.429Moldavsko17226 SGWaAP
0.443Alžírsko13945 SGWaAP
0.462Jordánsko14105 SGWaAP
0.463Kaspické_more3818 SGWaAP
0.464Sudán12918 SGWaAP
0.467SNŠ3513 SGWaAP
0.468Rusko609061 SGWaAP
0.468Saudský_Arábia27261 SGWaAP
0.469turkménsky1167 SGWaAP
0.469Ukrajina298992 SGWaAP