Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Turiec50969 SGWaAP
0.328Liptov88480 SGWaAP
0.344Orava99316 SGWaAP
0.405Kysuce52543 SGWaAP
0.418Považie17937 SGWaAP
0.435turčiansky10143 SGWaAP
0.439horné_Považie2024 SGWaAP
0.447Turčiansky11073 SGWaAP
0.450turčianska15979 SGWaAP
0.452Novohrad10349 SGWaAP
0.455Gemer27968 SGWaAP
0.460Zemplín26664 SGWaAP
0.465Horehronie16174 SGWaAP
0.466Liptovský17468 SGWaAP
0.488turčianska_Teplice13323 SGWaAP
0.494Kysuca40647 SGWaAP
0.501oravský19985 SGWaAP
0.504Spiš60889 SGWaAP
0.512Tekov7585 SGWaAP