Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Turek65818 SGWaAP
0.326Osman4095 SGWaAP
0.407turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.429Tatár13200 SGWaAP
0.431husita4744 SGWaAP
0.459Srb48207 SGWaAP
0.459Nemec223916 SGWaAP
0.463osmanský_Turek652 SGWaAP
0.473osmanské1116 SGWaAP
0.476Bulhar15638 SGWaAP
0.479uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.488turek2436 SGWaAP
0.490Bosniak1774 SGWaAP
0.491Peržan6189 SGWaAP
0.492bratrík1544 SGWaAP