Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Turín22141 SGWaAP
0.359Miláno36802 SGWaAP
0.420turínska1342 SGWaAP
0.423Bologna11821 SGWaAP
0.444Buenos_Aires13501 SGWaAP
0.444turínske420 SGWaAP
0.446Grenoble3433 SGWaAP
0.460Barcelona80974 SGWaAP
0.462Madrid48253 SGWaAP
0.470Innsbruck10350 SGWaAP
0.474Zürich19507 SGWaAP
0.476Neapol26478 SGWaAP
0.477Florencia18130 SGWaAP
0.479Lyon14857 SGWaAP
0.495Valencia19442 SGWaAP